Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chuyên gia, chung cư có F0 COVID -19 cách ly tại nhà cần mở cửa sổ...