Để hạn chế tranh chấp về kinh phí bảo trì giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) nhà chung cư, với quy định pháp...
Theo Thông tư 07/2021/TT - BXD, từ ngày 15/8/2021, chỗ để xe nhà chung cư sẽ có một số thay đổi trong đó bãi bỏ...
Doanh nghiệp quản lý vận hành nếu muốn tối ưu quản lý chung cư và làm hài lòng cư dân thì cần phải có cách tính...