Để hạn chế tranh chấp về kinh phí bảo trì giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) nhà chung cư, với quy định pháp...
Theo Thông tư 07/2021/TT - BXD, từ ngày 15/8/2021, chỗ để xe nhà chung cư sẽ có một số thay đổi trong đó bãi bỏ...
Gửi quý khách hàng, quý anh chị bản sổ tay tham khảo dưới đây được ban biên tập sưu tầm được, hy vọng sẽ giúp...