Mua nhà đất Hà Nội khá khó hơn so với các khu vực khác trên cả nước. Ở đây là nơi tập hợp nhiều nhà...