TP HCMThay vì đóng cửa mùa giãn cách, các công ty địa ốc bán nhà, đất trực tuyến, livestream để vượt khó đợt dịch lần...