Có trường hợp nhờ người khác đứng tên sổ đỏ dẫn đến mất trắng tài sản, có trường hợp lấy lại được đất nhưng tốn...
Để hạn chế tranh chấp về kinh phí bảo trì giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) nhà chung cư, với quy định pháp...
NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN ĐỐI VỚI BAN QUẢN TRỊ KHI QUẢN LÝ CHUNG CƯ. Đây là tổng kết một số điểm có tính nguyên...