Những nguyên tắc căn bản đối với Ban Quản Trị Nhà Chung Cư

08 - 06 - 2021 Tin tức chuyên ngành

NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN ĐỐI VỚI BAN QUẢN TRỊ KHI QUẢN LÝ CHUNG CƯ.

Đây là tổng kết một số điểm có tính nguyên tắc đối với một Ban Quản Trị nói chung để mọi người tham khảo, hiểu hơn về công tác quản trị tại nhà chung cư. Có thể thông tin này là thừa đối với nhiều người, nhiều thành viên Ban QuảnTrị. Nhưng cũng có thể nó hữu ích cho ai đó chưa hiểu rõ về cách vận hành của Ban Quản Trị như thế nào. Vậy nên, ai thấy hữu ích thì tham khảo, ai thấy vô bổ thì hãy bỏ qua, coi như không có bài viết này là được.

1. Ban Quản Trị do ai bầu nên 

Ban Quản Trị do dân bầu để thực hiện các công tác điều hành, quản lý nhà chung cư chứ không phải dân bầu để quản lý cư dân.

2. Chức Năng – Nhiệm vụ chính của Ban Quản Trị là gì 

chức năng , nhiệm vụ , phạm vi công việc của Ban Quản Trị là do cư dân ủy quyền và giao nhiệm vụ cụ thể thông qua quy chế hoạt động , quy chế thu chi tài chính, quy chế quản lý quĩ bảo trì .vv…

3.Công việc chính Ban Quản Trị làm gì 

Vì bản chất là được cư dân ủy quyền thực hiện các công việc của nhà chung cư cho nên Ban Quản Trị chỉ được phép thực hiện các quyền, nghĩa vụ, các phạm vi công việc được qui định trong các qui chế. Tất cả những gì nằm ngoài quy chế hoặc không được đề cập đến trong qui chế, Ban Quản Trị phải hỏi ý kiến cư dân thông qua hình thức lấy ý kiến số đông.

4. Quy chế của Ban Quản Trị có cần dài dòng không

Quy chế càng rõ ràng, chi tiết thì Ban Quản Trị càng dễ làm việc, Quy chế càng sơ sài, càng mơ hồ thì Ban Quản Trị càng khó làm việc và càng dễ mắc lỗi.

5. Ban Quản Trị khi làm thì hỏi ý kiến ai 

Hỏi ý kiến cư dân luôn là cách tiếp cận an toàn nhất cho Ban Quản Trị. Tiền của dân, tài sản của dân họ có ý kiến góp ý là đúng, hợp lý, hợp tình.

6. Tài sản chung của chung cư do Ban Quản Trị quản lý

Tất cả tài sản chung của chung cư đều phải được xử lý theo nguyên tắc: Có kế hoạch đã được thông qua hoặc xin ý kiến cư dân. Không ai có quyền tự quyết định, kể cả Ban Quản Trị ( nếu quyền đó không được nêu trong qui chế).

7.Ban Quản Trị báo cáo công việc cho ai

Thường xuyên báo cáo cư dân công việc mình đã làm là phương thức duy nhất để kết nối cư dân với Ban Quản Trị. Không có gì khuất tất thì không việc gì phải giấu diếm. Sai – Đúng cứ báo cáo hết còn đỡ hơn để dân thắc mắc lại phải chạy theo giải thích, thanh minh.

8.Ban Quản Trị có những việc gì khó khăn

Việc khó nhất đối với Ban Quản Trị không phải là bảo trì vì bảo trì đã có đơn vị bảo trì được thuê để thực hiện theo kế hoạch bảo trì. Tương tự, không phải là vận hành vì đã có đơn vị được thuê để vận hành theo các điều khoản đã thỏa thuận trước. Việc khó nhất của Ban Quản Trị là xử lý các công việc phát sinh tại chung cư. Các công việc phát sinh này đều cần được sự ủng hộ của cư dân thì mới có thể thực hiện. Đấy mới là việc khó!

9. Ban Quản Trị trong nội bộ cần làm gì

Mấu chốt dẫn đến hiệu quả làm việc của Ban Quản Trị tốt hay không tốt nằm ở khâu phân loại được công.việc: Việc nào thuộc bảo trì, việc nào thuộc vận hành và việc nào là phát sinh. Nếu phân loại đúng, đủ thì Ban Quản Trị sẽ xử lý vấn đề tốt hơn, ít mắc lỗi hơn.

10. Ban Quản Trị nghề làm dâu trăm họ

Muốn làm tốt thì hãy làm việc với cái tâm thế như làm cho chính gia đình mình.
Ban Quản Trị không thể làm hài.lòng được 100% cư dân là đúng , nhưng cũng đừng làm mất lòng đa số cư dân.

11. Ban Quản Trị làm vì gì

Nếu không vì mục đích xây dựng chung cư tốt đẹp hơn thì tốt nhất là không nên tham gia Ban Quản Trị vì nếu thế nó chỉ làm mờ đi hình ảnh của chính cá nhân đó mà thôi!Hy vọng những thông tin này có thể dùng tham khảo phần nào cho các bạn nào đang làm việc trong Ban Quản Trị cũng như những ai có tâm huyết sau này nếu tham gia Ban Quản Trị.
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x